آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
پیش دبستانی مستقل امام محمدباقرعلیه السلام - مدرسه هوشمند

خوش آمدید

خبرهای پیش دبستانی

اخبار پیش دبستانی امام محمد باقر علیه السلام

سال تحصیلی 1403-1402

1- اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی1404-1403 پیش دبستانی از روز یکشنبه 1 بهمن

2-جشن میلاد امام محمد باقر علیه السلام به همراه نمایش

3-فستیوال شن بازی در مدرسه

4-برگزاری ویژه برنامه جشن روز مادر به هماره مادران گرامی در غدیریه اصفهان

5-برگزاری اردوی شهربازی در تاریخ 5و 6 دی ماه

6-برگزاری هییت فاطمیه

7- برگزاری جشن یلدا

8- برگزاری جلسه آموزش خانواده

9- هییت نوگلان فاطمی در مدرسه

10-برگزاری اردوی باغ پویا

11- برگزاری سه شنبه های مهدوی

12- برگزاری کلاس های رباتیک

13- جشن غنچه ها

معرفی مدرسه پیش دبستانی

این واحد آموزشی در سال 1375 تاسیس شده است. شامل 9 کلاس درسی با آمار216نوآموز در حال انجام وظیفه است و هم چنین شامل 20 کادر اموزشی و اداری می باشد.

کلاس های ویژه مهارت - بازی خلاق - دوره های آمیک و حیاط پویا و برگزاری مراسم - اعیاد و حق تلاوت از دیگر فعالیت های این واحد آموزشی می باشد.